O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ PODMÍNKY REFERENCE KONTAKTY ÚVODNÍ STRÁNKA
 

Dnes je: 17.06.2024, 16:35

Přihlášení| Registrace

jméno:
heslo:


K - Logistik,
Ing. Aleš Kafoněk
k-logistik@k-logistik.cz


EURO BOX, s.r.o.
eurobox@k-logistik.cz

 
v košíku je zboží za 0,-
vyhledávání:  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (§ 101/1 Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce)
K tomu je nutné vést předepsanou dokumentaci a provádět pravidelná školení.

Nabízíme:

 • Audit stávajícího stavu BOZP
 • Kontroly BOZP
 • Školení BOZP
 • Poradenství

Zpracování povinné dokumentace:

 • Základní směrnice BOZP
 • Návrh kategorizace prací a pracovnělékařské služby
 • Vyhledávání, vyhodnocení a prevence pracovních rizik
 • Zpracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (zpracování směrnice včetně systému evidence úrazů, hlášení úrazu)
 • Traumatologický plán
 • Zásady chování při nouzových a havarijních situacích
 • Školení BOZP – zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci
 • Zpracování místních provozně-bezpečnostních předpisů dle specifik provozu např.provozní řád skladu, manipulace s břemeny, manipulační vozíky, dopravní řád, bezpečná práce u PC) v  návaznosti na legislativní změny a součinnost s technologem/mistrem
 • Záznamy o provedené kontrole regálů, žebříků a schůdků
 • Směrnice pro práci s vyhrazenými technickými zařízeními
 • Směrnice pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Zpracování interních předpisů (zákaz požívání alkoholu na pracovišti, nařízení k používání OOPP, zákaz používání soukromých elektrospotřebičů, zákaz kouření, zakázané práce a pracoviště)
 • Vedení knihy kontrol BOZP

Jsme držiteli kvalifikace odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č.309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.